Překládka VN kabelů, Trenčín

15.04.2021

Výkop stávajících VN kabelů a jejích následného zakrytí žláby. Dále také pískování a pokládka výstražných desek. Vše z důvodu uložení kabelů pod budoucí cyklostezkou.