Prchalov, RD

02.04.2022

Kompletní dodávka elektroinstalačních prací na stavbě RD v Prchalově. Předmětem dodávky byli také elektroměry a hromosvody.