Ukázka realizace nové elektroinstalace rodiného domu

06.10.2020

Byla provedena kompletní elektroinstalace od montáže elektroměrového rozváděče a dotažení přívodního kabelu až po hromosvod :).